Solární křemíkový materiál: Ceny nadále rostly s malým nárůstem. Celková cena monokrystalu se tento týden pohybuje kolem 38.8 USD/KG.