Distribuovaná fotovoltaická výroba energie - provoz a údržba
 

· Průmyslové Novinky

Fotovoltaika se stala nejslibnější a nejvýhodnější obnovitelnou energií, pro aplikaci fotovoltaiky, od velké pozemní fotovoltaické elektrárny až po malou rodinnou střešní fotovoltaickou elektrárnu, fotovoltaická výroba energie pomalu přichází do běžné rodiny, proto je z různých hledisek nutné pochopit fotovoltaickou výrobu energie, dnes je přivedena k distribuované fotovoltaické výrobě energie v kapitole o provozu a údržbě.

Maysun Solar

1、Jak dlouhá je životnost distribuovaného fotovoltaického systému pro domácnosti?

Fotovoltaické systémy pro výrobu energie bez baterií jsou obecně navrženy na životnost 25 let.

2、Jak snížit náklady na údržbu fotoelektrického systému?

Doporučuje se vybrat si systémové komponenty a materiály s dobrou pověstí na trhu a s dobrým poprodejním servisem. Kvalifikované výrobky mohou snížit míru výskytu poruch, uživatelé by měli přísně dodržovat návod k obsluze systému, pravidelné testování a čištění systému.

3、Jak řešit následnou údržbu fotovoltaického systému, jak často provádět údržbu? Jak udržovat?

Odstraňování stromů nebo odpadků, které blokují fotovoltaické moduly

 

Hlavní údržbovou prací systému je otírání fotovoltaických modulů podle návodu dodavatele výrobku pro komponenty, které je třeba pravidelně kontrolovat. Oblasti s velkým množstvím srážek obvykle nevyžadují ruční otírání a v období bez dešťů se čistí přibližně jednou za měsíc. Oblasti s vysokou prašností mohou podle potřeby zvýšit počet stírání. Oblasti s vysokou sněhovou pokrývkou by měly odstranit těžký sníh, aby nedošlo k ovlivnění výroby energie a nerovnoměrnému zastínění tajícím sněhem, a uklidit stromy nebo odpadky, které blokují fotovoltaické moduly.

4、Když čistíte fotovoltaické moduly vodou a jednoduše je otřete? Hrozí při utírání vodou nebezpečí úrazu elektrickým proudem?

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a možnému poškození fotovoltaických modulů otíráním při vysokých teplotách a silném světle, doporučujeme provádět čištění fotovoltaických modulů ráno nebo pozdě odpoledne. Při čištění skleněného povrchu fotovoltaických modulů je vhodné používat měkký kartáč, čistou a mírnou vodu a při čištění používat menší sílu, aby nedošlo k poškození skleněného povrchu.

5 Musím svůj fotovoltaický systém čistit po sněhu? Jak naložit s fotovoltaickými moduly poté, co v zimě roztaje sníh a zmrzne? Mohu si na fotovoltaický modul stoupnout a uklidit práci?

Čištění fotovoltaických systémů po sněhu

Pokud se sníh nahromadí na fotovoltaickém modulu, můžete jej pomocí měkkých předmětů odsunout dolů a dávat pozor, abyste nepoškrábali sklo. Fotovoltaický modul je určitý nosič, ale nemůže šlápnout na fotovoltaický modul nad čištěním, způsobí skryté praskliny fotovoltaického modulu, ovlivní životnost fotovoltaického modulu.

6 budou mít fotovoltaické moduly ve stínu domu, listí a dokonce i ptačí trus vliv na systém výroby energie?

Elektrické vlastnosti solárních článků použitých v jednotlivých fotovoltaických modulech jsou v podstatě stejné, jinak by docházelo k tzv. efektu horkého místa u článků se špatnými elektrickými vlastnostmi nebo u zastíněných článků (problémové články). Zastíněný fotovoltaický modul v tandemové větvi bude sloužit jako zátěž, která spotřebovává energii vyrobenou ostatními fotovoltaickými moduly se světlem. Zastíněný fotovoltaický modul se pak zahřeje a jedná se o jev horkého bodu, který může vážně poškodit solární článek. Část energie vyrobené osvětlenými solárními články může být spotřebována zastíněnými články. Aby se zabránilo vzniku horkých míst v sériové větvi, je třeba k fotovoltaickému modulu přidat bypassovou diodu, a aby se zabránilo vzniku horkých míst v paralelním obvodu, je třeba na každý fotovoltaický řetězec nainstalovat stejnosměrnou pojistku.

7、Jak správně využít odstávku pro údržbu?

Dávejte přednost brzkému ránu nebo pozdnímu večeru, kdy je málo světla a systém není v provozu, a při údržbě systému dodržujte ochranná opatření - noste izolované rukavice a používejte izolované nářadí.

8、Jaké jsou běžné závady distribuovaných fotovoltaických systémů pro domácnosti? Jaké jsou typické problémy, které se mohou vyskytnout u jednotlivých součástí systému?

Běžné závady.

. Napětí nedosahuje hodnoty nastavení pro spuštění, což způsobuje, že měnič je nefunkční a nelze jej spustit, .

. Nízký výkon v důsledku fotovoltaických modulů nebo střídačů atd.

Typické problémy: spálená spojovací skříňka, částečně spálený fotovoltaický modul.

Spálené rozvodné skříně, částečně spálené fotovoltaické moduly

9、Jak řešit běžné poruchy distribuovaného fotovoltaického systému pro domácnosti?

Pokud se během záruční doby vyskytne problém se systémem, můžete nejprve telefonicky kontaktovat instalatéra fotovoltaického systému nebo poskytovatele provozu a údržby a vysvětlit problém se systémem, instalatér nebo poskytovatel provozu a údržby odpoví podle popisu uživatele, a pokud se závadu nepodaří odstranit, bude na místo vyslán odborník na generální opravu.

10 Jak zjistím, zda je některý z fotovoltaických modulů ve fotovoltaickém poli vadný?

Pokud uživatel zjistí, že systém vyrábí méně elektřiny ve stejném ročním období nebo ve srovnání se sousedními zařízeními se stejným množstvím elektřiny. V systému se může vyskytovat abnormalita. Uživatel může zjistit, zda je určitý fotovoltaický modul ve fotovoltaickém poli vadný, sledováním abnormálního kolísání dat v dřezové skříňce a poté kontaktovat odborníky, kteří diagnostikují systém pomocí profesionálního vybavení, jako je klešťový měřič a termokamera, a nakonec určit fotovoltaický modul v systému, který má problémy.

Jak zjistit, zda je fotovoltaický modul ve fotovoltaickém poli vadný?

11 Může být fotovoltaické pole vybaveno ochrannou sítí, aby se zabránilo nárazu těžkých předmětů do fotovoltaického modulu?

Instalace drátěného oplocení se nedoporučuje. Důvodem je, že přidání drátěného pletiva do fotovoltaického pole může způsobit stíny na fotovoltaických modulech, což vytváří efekt horkého místa a ovlivňuje účinnost výroby energie celé fotovoltaické elektrárny. Vzhledem k tomu, že kvalifikované fotovoltaické moduly prošly zkouškou nárazu ledové koule, není zpravidla nutné instalovat drátěné pletivo.

12 Musím opotřebitelné díly ihned vyměnit, pokud jsou poškozené?

Není nutné je vyměnit ihned, pokud je chcete vyměnit, doporučujeme tak učinit ráno nebo pozdě odpoledne. Měli byste se včas obrátit na pracovníky provozu a údržby elektrárny, aby vás vyměnili za odborný personál.

13Je nutné odpojit fotovoltaický systém během bouřky?

Distribuované fotovoltaické systémy výroby energie jsou vybaveny zařízeními na ochranu před bleskem, takže není nutné je odpojovat. V zájmu bezpečnosti se doporučuje odpojit vypínač měniče, aby se přerušilo spojení obvodu s fotovoltaickým modulem a zabránilo se tak škodám způsobeným přímým bleskem, které nelze odstranit modulem ochrany před bleskem. Pracovníci provozu a údržby by měli včas otestovat funkčnost modulu ochrany před bleskem, aby se předešlo nebezpečí vyplývajícímu z poruchy modulu ochrany před bleskem.

14 Představuje fotovoltaický systém výroby energie pro uživatele nějaké nebezpečí elektromagnetického záření?

Fotovoltaický systém výroby energie je založen na principu fotovoltaického efektu, který přeměňuje sluneční energii na elektřinu, neznečišťuje a nezáří. Střídače, rozváděče a další elektronická zařízení projdou testem EMC (elektromagnetické kompatibility), takže nedojde k poškození lidského těla.

15 Hrozí od fotovoltaického systému výroby energie nebezpečí hluku?

Fotovoltaický systém výroby elektřiny je přeměna solární energie na elektřinu, která nepůsobí hluk, hlukový index střídače není vyšší než 65 decibelů, takže nehrozí žádné nebezpečí hluku.

16 Na co je třeba dbát z hlediska prevence a hašení požárů v domácím distribuovaném fotovoltaickém systému?

Je zakázáno ukládat hořlavé a výbušné předměty v blízkosti systému distribuované výroby elektrické energie. Jakmile dojde k požáru, škody způsobené lidem a majetku jsou nevyčíslitelné. Kromě základních protipožárních opatření se od fotovoltaických systémů výslovně vyžaduje, aby byly samodetekční a rozpoznávaly oblouky a požáry, čímž se snižuje pravděpodobnost vzniku požáru. Kromě toho musí být zajištěna požární ochrana a přístup pro údržbu v odstupech až 40 metrů a musí být snadno přístupné nouzové odpojovače stejnosměrného systému.