Nejnovější zprávy z PV: P

říběhy z odvětví a dotační politika

· Průmyslové Novinky

Přečtete si:

 1. Evropskádotační politika v oblasti fotovoltaiky
 2. PV Cenovétrendy
 3. Novinky z fotovoltaického průmyslu
 4. PV Slavnéfiremnínovinky

Evropská politika dotací na fotovoltaiku

EU navrhuje politiky k urychlení realizace cílů programu REPowerEU

Evropská unie navrhla v březnu letošního roku dva návrhypolitik s cílem urychlit dosažení cíle REPowerEU, kterým je 45 % celkového
instalovaného výkonu v Evropě z obnovitelných zdrojů energie do roku 2030
(přibližně 1 236 GW) a celkem 600 GW nových fotovoltaických (FV) instalací.
Zákon o průmyslu s nulovou čistou spotřebou a zákon o kritických surovinách
budou prováděny v kontextu dříve zveřejněného průmyslového plánu EU Green Deal.

Průmyslový plán Green New Deal, který se opírá o řaduopatření, je považován za silnou reakci na americký zákon o snižování inflace,
který byl přijat v loňském roce. Očekává se, že zákon o snížení inflace
investuje během deseti let do odvětví obnovitelných zdrojů energie 369 miliard
dolarů, včetně dalších dotací a daňových úlev pro fotovoltaiku, větrnou
energii, skladování energie a další oblasti, přičemž o postupu při rozšiřování
investic a dotací jedná i EU.

Kromě politiky vedené EU řada evropských zemí nedávnoaktualizovala své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro rok 2030,
například Itálie, která oznámila, že cíl instalované fotovoltaiky se zvýšil z
52 GW na 79,9 GW, což představuje nárůst o přibližně 53 %, a Španělsko, které
zvýšilo svůj cíl z 39 GW na 76 GW, což představuje nárůst o neuvěřitelných 94
%, a dlouho jako evropské fotovoltaické město Německo, které zvýšilo svůj cíl z
200 GW na 76 GW, což představuje nárůst o úžasných 94 %, Instalovaný cíl se
pohybuje v rozmezí od 200 do 215 GW.

Nová dotační politika v Německu od 26. září

Od 26. září 2023 můžete podávat nové žádosti o financování vrámci programu "Solární energie pro elektromobily (442)", který
poskytuje dotace až do výše 10 200 EUR na nákup a připojení nabíjecích stanic,
fotovoltaických systémů a systémů pro ukládání solární energie!

Dotace je určena vlastníkům obytných budov s elektromobilyna nákup a připojení nabíjecích stanic, fotovoltaických systémů a systémů pro
ukládání solární energie!

Dotovaná opatření zahrnují:

Nákup nové nabíjecí stanice (např. wallboxu) s minimálnínabíjecí kapacitou 11 kilowattů (kW).

Nákup nového fotovoltaického systému o špičkovém výkonualespoň 5 kWp.

Nákup nového zásobníku solární energie s kapacitou zásobníkunejméně 5 kilowatthodin (kWh).

Instalace a připojení celého systému, včetně všechinstalačních prací.

Systém řízení spotřeby energie pro řízení celého systému

Požadavky na dotaci:

Nabíjecí stanici, fotovoltaický systém a solární systém proukládání elektřiny vytvoříte jako nové.

V době podání žádosti jste si ještě neobjednali žádnou ztěchto komponent.

Vlastníte elektromobil (nikoli hybridní vozidlo), který jeregistrován na vás nebo na osobu žijící ve vaší domácnosti, nebo jste si
elektromobil objednali v době podání žádosti.

Poznámka: Pokud si elektromobil pronajímáte soukromě, musíbýt leasingová smlouva uzavřena na dobu nejméně 12 měsíců. Firemní nebo
služební vůz nesplňuje podmínky způsobilosti.

Váš obytný dům již existuje a vy v něm bydlíte.

Výše grantu a platba:

Grant se skládá z následujících dílčích částek:

 1. Pro nabíjecí stanici: V případě možnosti obousměrnéhonabíjení: 600 eur paušální částka - nebo 1 200 eur paušální částka v případě
  možnosti obousměrného nabíjení
 2. Pro fotovoltaický systém: 600 eur za kWp, maximálně 6 000eur.
 3. Za solární zásobník energie: 250 eur za kWh, maximálně 3000 eur.

Na svůj projekt můžete získat grant v maximální výši 10 200eur. Grant vám vyplatíme přímo na váš účet.

Pokud celkové náklady na váš projekt nedosáhnou výše grantu,nemůžete získat žádné finanční prostředky.

Grant není možné kombinovat s jinými finančními prostředky,jako jsou půjčky, příspěvky a granty.

Nová dotační politika ve Francii v roce 2023

Zvýšení bonusu za instalaci solárních panelů v roce 2023.

Kromě finančních a ekologických výhod je solární energiedíky klesajícím nákladům na instalaci dostupnější i pro soukromé osoby. Podle
Greenpeace klesla průměrná cena solárního systému pro domácnosti z 12 000 eur v
roce 2010 na přibližně 7 500 eur v roce 2022.

Navíc Francouzi, kteří si chtějí instalovat solární panely,mohou využít řadu atraktivních finančních pobídek. Jednou z nich je daňová
úleva za přechod na energetiku (CITE). V rámci tohoto programu lze část nákladů
na instalaci solárních panelů odečíst od daně z příjmu, čímž se sníží celkové
náklady na investici. Kromě CITE existují i místní granty, například od Národní
agentury pro bydlení (Agence Nationale de l'Habitat, ANAH), které poskytují
finanční podporu na projekty energetické renovace, včetně instalace solárních
panelů.

Vláda může také vyplácet bonus za vlastní spotřebu. Ten je kdispozici za určitých podmínek a pohybuje se od 110 do 500 eur za kWp v
závislosti na velikosti fotovoltaické instalace. Premiérka Elisabeth Borneová
loni v září slíbila, že program bude prodloužen do roku 2023. Domácnosti, které
v roce 2023 nainstalují fotovoltaické panely, budou mít nárok na prémii ve výši
1 290 eur za instalaci o výkonu 3 kWp a 1 920 eur za instalaci o výkonu 6 kWp.
Jednotlivci mohou rovněž využít ekologickou půjčku s nulovou sazbou (PTZ). Tu
mohou využít k financování části svého solárního projektu. Částka se může
pohybovat od 7 000 do 30 000 eur.

Nová dotační politika v Itáliiv roce 2023

V roce 2023 existují dva typy pobídek pro instalacifotovoltaických panelů.

První z nich je odpočet IRPEF ve výši 50 % výdajůvynaložených na nákup a instalaci fotovoltaického systému.

Druhým je 90% superbonus (v roce 2023 se sazba snižuje ze110 % na 90 %) pro fotovoltaické systémy a akumulační baterie, které jsou však
sledovány intervencemi. Od roku 2023 je přístup omezen také na základě příjmu
domácnosti, který musí být nižší než 15 000 eur, a je povolen pouze pro obydlí
využívaná jako první bydlení.

Pobídky stanovily, že každý, kdo vyrábí elektřinu instalacífotovoltaického systému, který využívá sluneční energii, a vyrábí tak energii z
obnovitelného zdroje, který neznečišťuje životní prostředí, může po dobu
dvaceti let získat státní finanční podporu na úhradu vyrobených kilowatthodin
(KWh) za cenu vyšší než tržní.

Ti, kteří si nainstalovali systém s fotovoltaickými panely avyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu (nebo dokonce s přebytkem), tak již
nebudou muset platit účty za elektřinu distribuční společnosti (s pevnými
náklady ve výši několika desítek eur ročně). Ve skutečnosti bude po dobu
dvaceti let pobírat příspěvek (tzv. "státní finanční pobídku") přímo
úměrný množství vyrobené energie.

Dodatečná energie vyrobená fotovoltaickým systémempřipojeným k síti se pak prodává distribuční společnosti.

Nová dotační politika ve Švédsku v roce 2023

Od 1. ledna 2021 platí nová dotace na solárníčlánky, tzv. zelený odpočet. Dotace na solární články je poskytována ve formě
daňového odpočtu ve výši 20 % (dříve 15 %) materiálových a mzdových nákladů. Z
nové investiční dotace na solární panely můžete získat maximálně 50 000 SEK na
osobu a rok.

Pro uplatnění odpočtu ekologické daně u zakázkyna klíč se používá standardní sazba pro materiálové a mzdové náklady. Podle
této normy se 97 % celkových nákladů započítává do nákladů na materiál a práci.
Zelený daňový odpočet tedy činí 19,4 % celkových nákladů na solární články
(0,2*0,97 = 0,194).

POZNÁMKA: Odpočet ekologické daně na solárníčlánky byl 1. ledna 2023 zvýšen z 15 % na 20 %.

Souhrnně lze říci, že vývoj politiky v evropských zemíchzvýší poptávku po fotovoltaických terminálech na trhu. Podle společnosti
InfoLink se poptávka po fotovoltaických modulech na evropském trhu (včetně
Spojeného království) bude v roce 2023 pohybovat mezi 92 a 114 GW. Přestože v
krátkodobém horizontu je poptávka po modulech na evropském trhu omezena
problémy, jako jsou nadbytečné zásoby a zpožděný postup připojování k síti v
důsledku nedostatku práce, očekává se, že v dlouhodobém horizontu, v souladu s
příznivými politikami a optimalizací technologií a nákladů dodavatelského
řetězce, dosáhne poptávka po modulech na evropském trhu do roku 2027 141-160
GW, přičemž roční složená míra růstu (CAGR) bude činit přibližně 7-8,9 %, což
naznačuje, že potenciál růstu evropského fotovoltaického trhu stále existuje.

Trendy cen fotovoltaiky

Ceny fotovoltaických článků pod tlakem klesají, ceny fotovoltaického skla zaznamenaly oživení.

Fotovoltaický článek

Tento týden hlavní transakční cena fotovoltaických článků vČíně pokračovala v pomalém poklesu, M10 článek hlavní transakční cena 0,73 juanů (0,095 eur) / W, G12 článek hlavnítransakční cena 0,72 juanů (0,094eur) / W, M10 monokrystalické TOPCon baterie lidové ceny 0,78 juanů (0,10 eur) / W.

Na straně nabídky článek stále udržuje plnou výrobu acelková nabídka je přiměřenější; na straně poptávky se tlak na náklady modulu
přenáší na článek, přičemž část specializovaných modulových podniků udržuje
výrobní škrty a snižuje poptávku po bateriích; část bateriových podniků je
nucena vyvíjet tlak na dodávky, nízkou cenu, aby si udržela jedinou, ale
mentalita cenového tlaku podniků fotovoltaických modulů je silná a očekává se,
že v krátkodobém horizontu.

Na straně nabídky začíná výroba fotovoltaických modulůhlavně díky podpoře továren první linie, část specializovaných podniků
vyrábějících fotovoltaické moduly nadále snižuje výrobu kvůli tlaku nahoru; na
straně poptávky je přírůstek konečné poptávky stále nižší, než se očekávalo,
konkurence na trhu s fotovoltaickými moduly je tvrdá, podniky vyrábějící
integrační moduly si nadále udržují nízkou cenovou výhodu, specializované
podniky vyrábějící moduly mají v úmyslu zvýšit ceny, ale podpora růstu cen je
nedostatečná, očekává se, že v krátkodobém horizontu zůstane cena
fotovoltaických modulů stále hlavně stabilní.

Na čínském trhu, pomocné materiály, tentotýden, sklo ceny prudce vzrostly, 3,2 mm tloušťka skla hlavní cenu 28 juanů (3,61 eur) / ㎡, 2,0 mm tloušťka skla hlavní cenu 20juanů (2,58eur) / ㎡,respektive, vzrostl 7,69%, 11,11%. V poslední době fotovoltaické sklo žádné
nové kapacity k uvedení, situace na trhu obratu je stále dobrá, ale cena sody
zůstává vysoká, sklářské společnosti jsou nuceny nákladové tlaky, trend úpravy
směrem nahoru.

Fotovoltaický článek

Novinky z fotovoltaického průmyslu

V roce 2022 bude celosvětověinstalováno 239GW novéfotovoltaickékapacity, což je o45 % více než 165 GW v roce 2021.

Výhled globálního fotovoltaického trhu na období 2023-2027 aktualizovala společnost SolarPower Europe 13. června místního času navýstavěfotovoltaiky Intersolar Europe v německém Mnichově.

Údaje z výzkumu společnosti SolarPower Europe ukazují, že v roce 2022 bude na celém světě instalováno239 GW novéhofotovoltaickéhovýkonu, což představuje 45% nárůst oproti předchozímu roku. Podle výzkumu se předpokládá, že rok2023 bude pro fotovoltaiku dalším"boomem", neboť se očekává, že během tohoto roku bude postaveno 341 GW nové fotovoltaické kapacity, což představuje meziroční nárůst o téměř 43 %.

Fotovoltaika je i nadále lídrem v oblasti výroby energie zobnovitelných zdrojů

Celosvětová kapacita výroby energie zobnovitelných zdrojů se vposledníchletech zvyšuje v důsledku celosvětové energetickékrize a podpory ze strany vnitrostátních politik. V roce 2022 bude celosvětově k dispozici 362 GW nové instalovanékapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů, což představuje 18% nárůst oproti předchozímu roku. Další 239 GW instalovaného výkonu solární energie tvořilo66 % tohoto celkovéhovýkonu, což je téměř dvakrátvíce než instalovaný výkon všech ostatních obnovitelných zdrojů energie, jako je výroba energie z větru, vody a biomasy.

Čistá instalovaná kapacita energie z obnovitelných zdrojů, 2022

V porovnání s celkovým množstvím elektřinyvyrobené na celém světě v roce 2022 všakfotovoltaika představujepouze 4,5 % tohoto celkového množství. Přestože má fotovoltaika nepatrný podíl, již mnoho let po sobě neustále roste a v roce 2020 dosáhne 3,2 %, v roce 2021 3,7 % a v roce2022 4,5 %, tedy rychleji nežostatníobnovitelné zdrojeenergie.

Podíl solární a obnovitelné energie na celosvětovém objemu elektřiny, 2017-2022

Připorovnání tempa růstu jednotlivých technologií výroby energie je na prvním místě solární energie s 24% růstem,na druhém místě je větrná energie s 16% růstem v uplynulém roce. 10 % připadá na ostatní fosilní paliva, 5 % na ostatní obnovitelné zdroje, 2 % na vodní energii, 1 % na uhlí a 1 % na biomasu.

Tempo růstuzemníhoplynu se snížilo o0,3 %, zatímcotempo růstujadernéenergie pokleslo o 5 %.

Tempo růstu výroby elektřiny z různých technologií výroby elektřiny, 2021 - 2022

PV Famous Company Novinky

Intersolar South America: Přední společnosti se scházejí na 210R, téměř 80 % modulů vystavovatelů má výkon vyšší než 600 W, hlavní proud zaujímají exponáty typu N.

Podle předběžných statistik se této výstavy účastní 68 světových vystavovatelů fotovoltaických modulů, přičemž 53 výrobců vystavuje moduly s výkonem nad 600W, což představuje 78 % z celkového počtu, a téměř 80 % modulůpoužívá baterie 210 nebo 210R; výkon modulů 20 společností překročil 700W a všechnypoužilytechnologii 210 baterií typuN.

Desítky předních světovýchvýrobcůfotovoltaických modulů (včetně společností JinkoSolar, Trina Solar, JAOTechnology, LONGi Green Energy, Atlas, Dongfang Risheng, Wuxi Suntech, Tongwei,
Chint New Energy atd.) nedávnovelkolepědebutovaly s řadou hvězdných výrobků z fotovoltaických modulů na největší a nejvýznamnější mezinárodní výstavě solární energie Intersolar South America. Mezi nimi opět zazářil modul s ultravysokým výkonem 600W+, který se stal větrnoukorouhví celého odvětví.

Zdroj: Oficiální stránky Intersolar South America

SpolečnostTrina Solar jako "pilot" fotovoltaické éry vedla odvětví do éry600W+ díky své pokročilé, otevřené a kompatibilní technologické platformě pro produkty 210; díky hlubokým investicím do hodnoty pro zákazníky společnost Trina Solar inovativně uvedla na trh moduly 210R s obdélníkovými destičkamia významně podpořila sjednocení velikostí modulů; a společnost Trina Solar se ujala vedení v realizaci éry modulů 600W+ díky kombinaci technologií 210 a N-Type TOPCon. Společnost Trina Solar se ujala vedení v masové výrobě 700W+ modulů typu N TOPCon s využitím technologie 210 a N-type TOPCon, čímž uvedla odvětví do éry 700W+ fotovoltaiky. Společnost Trina Solar bude i v budoucnu vést fotovoltaický průmysl do nového věku vysoce kvalitního vývoje.

Trh rozpoznal hodnotu velkoplošného fotovoltaickéhozboží,penetrace výrobků stále stoupá a rozsah výrobních kapacit se dramaticky zvyšuje, což měnístrukturu vývoje odvětví. Podle společnosti Tibco Consulting dosáhne kapacita velkoplošných modulů v roce 2023 767 GW, což představuje vícenež 90 %trhu; kapacita modulů 210dosáhne 508GW, což představuje téměř 60 %.

broken image

Společnost Maysun Solar se od roku 2008 specializuje na výrobu vysoce kvalitních fotovoltaických modulů. Vyberte si z naší široké nabídky solárních panelů s celočerným, černým rámem, stříbrným a skleněným sklem, které využívají technologie half-cut, MBB, IBC aShingled. Tyto panely nabízejí vynikající výkon a stylový design, kterýdokonale zapadne do každé budovy. Společnost Maysun Solar úspěšně založila kanceláře, sklady a dlouhodobé vztahy s vynikajícími montážními firmami v mnoha zemích! Kontaktujte nás pro aktuální nabídky modulů nebo jakékoli dotazy týkající se fotovoltaiky. Rádi vám pomůžeme.

Odkaz:

 • Global PV exceeds expectations! SolarPower Europe releaseslatest report - hxny. (n.d.). https://hxny.com/nd-90828-0-24.html
 • European Policy and PV Market Outlook - Polaris Solar PV.(n.d.). (n.d.). https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230905/1330119.shtml
 • Cell Prices Under Pressure, PV Glass Prices Rebound(2023.9.14)-North Star Solar Photovoltaic. (n.d.).
  https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230914/1331992.shtm
 • Intersolar South America: Leading companies gather at 210R,nearly 80% of exhibitors' module power breaks 600W, N-type exhibits occupy the
  mainstream - OFweek Solar PV Net. (n.d.). (n.d.).
  https://solar.ofweek.com/2023-09/ART-260006-8130-30610555.html
 • Incentivi Fotovoltaico 2023: Contributi, Detrazioni,Agevolazioni Fiscali, Conto Energia. (n.d.). Incentivi Fotovoltaico.
  https://www.incentivifotovoltaico.name/
 • Stefania. (2023). Incentivi fotovoltaico residenziale 2023:dai bonus al reddito energetico. Rinnovabili.it.
  https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/incentivi-fotovoltaico-residenziale-2023/
 • Sebastien, J.(2023, August 28). Quelles aides pour financer vos panneaux solaires en 2023 ? HelloWatt.
  https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/aide-installation-panneaux-solaire
 • Aide panneausolaire et photovoltaïque en 2023 : la liste. (n.d.).https://www.lamaisonsaintgobain.fr/guides-travaux/renovation-energetique-habitat-durable/aide-panneau-solaire-et-photovoltaique-les-8-subventions-pour-2023
 • Deb, C. (2023,June 8). Les aides à l’installation de panneaux solaires augmentent en 2023.
  Natura Sciences.
  https://www.natura-sciences.com/s-adapter/laides-panneaux-solaires-augmentent-2023.html
Fotovoltaické titulky dnes
Jasná inovace: solární panely s průhlednou zadní vrstvou
Bilance uhlíkové stopy (CO2) solárních panelů