Domácí systémy skladování solární energie: Spolehlivá podpora pro obnovitelné zdroje energie

· Průmyslové Novinky

Obsah

 • Co je to domácí systém skladování energie?
 • V jakých oblastech se může systém domácího skladování energie uplatnit?
 • Jaké jsou typy systémů a charakteristiky domácího solárního systému + skladování energie?
 • Jak integrovat domácí solární systém skladování energie?
 • Jaké jsou výhody systému domácího solárního skladování energie?

Co je to domácí systém skladování energie?

Domácí systém pro ukládání energie je nový typ hybridního systému, který kombinuje baterii, hybridní střídač a fotovoltaické panely s lithiovou baterií pro ukládání energie na tradiční fotovoltaický systém připojený k síti.

Používá se k ukládání obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Může uchovávat elektřinu získanou výrobou energie z fotovoltaických elektráren a větrných elektráren atd. a v případě potřeby ji uvolnit pro použití v domácnosti.

Co je to domácí systém skladování energie?

V jakých oblastech se může systém domácího skladování energie uplatnit?

Domácí fotovoltaický systém výroby energie: Systém domácího ukládání energie lze použít ve spojení se systémem domácí fotovoltaické výroby energie k ukládání elektřiny vyrobené ze sluneční energie během dne a jejímu využití v noci nebo za tmy.

 • Systém výroby energie z větru: Systém pro ukládání energie z fotovoltaických elektráren: Systém pro ukládání energie z fotovoltaických elektráren v domácnostech lze použít ve spojení se systémem pro výrobu energie z větrných elektráren k ukládání elektřiny získané výrobou energie z větrných elektráren pro domácí použití.
 • Nouzové záložní napájení: Fotovoltaické systémy pro ukládání energie v domácnostech lze použít jako nouzový záložní zdroj energie pro domácnost, který poskytuje potřebnou podporu energie v případě výpadku sítě nebo výpadku proudu.

Jaké jsou typy systémů a charakteristiky domácího solárního systému + skladování energie?

 • Hybridní fotovoltaický systém pro domácnost + skladování energie

Hybridní systém FV + ukládání energie se obecně skládá z fotovoltaických modulů, li-ionových baterií, hybridního střídače, inteligentního měřiče, CT, sítě, zátěže v síti a zátěže mimo síť. Systém může realizovat FV nabíjení baterie přímo pomocí konverze DC-DC a může také realizovat obousměrnou konverzi DC-AC pro nabíjení a vybíjení baterie.

 • Spojený systém domácí fotovoltaiky a skladování energie

Spřažený systém FV + ukládání energie, známý také jako AC retrofit FV + systém ukládání energie, systém se obecně skládá z FV modulů, střídače připojeného k síti, lithiových baterií, střídače spojeného s ukládáním energie, inteligentního měřiče, TČ, sítě, zátěže připojené k síti a zátěže mimo síť. Tento systém může realizovat to, že po přeměně fotovoltaické energie na střídavý proud střídačem připojeným k síti bude přebytečný výkon přeměněn na stejnosměrný a uložen do baterie střídačem spojeným s ukládáním energie.

 • Domácí fotovoltaický systém + systém pro ukládání energie mimo síť

Domácí fotovoltaický systém + systém skladování energie mimo síť se obvykle skládá z fotovoltaických modulů, lithiových baterií, střídačů pro skladování energie mimo síť, zátěže a dieselových generátorů. Systém může realizovat nabíjení fotovoltaických článků přímo do baterie pomocí konverze DC-DC a může také realizovat obousměrnou konverzi DC-AC pro nabíjení a vybíjení baterie.

 • Systém řízení fotovoltaického skladování energie

Systém řízení fotovoltaického ukládání energie se obecně skládá z fotovoltaických modulů, střídačů připojených k síti, lithiových baterií, střídačů pro ukládání energie se střídavým proudem, inteligentních měřičů, CT, sítě a řídicího systému. Řídicí systém může přijímat a reagovat na vnější příkazy, reagovat na poptávku po elektřině v systému, přijímat řízení a plánování systému v reálném čase a může se podílet na optimálním provozu energetické sítě, čímž se zefektivní a zefektivní využívání elektřiny.

Jak integrovat domácí systém skladování solární energie?

 1. Typ baterie: Výběr správného typu baterie je prvním krokem při konfiguraci. Mezi nejpoužívanější typy baterií na trhu dnes patří olověné baterie, lithium-iontové baterie a sodíkové baterie. Lithium-iontové baterie jsou obvykle považovány za nejběžnější a nejefektivnější volbu, protože mají vyšší hustotu energie, dlouhou životnost a vyšší účinnost nabíjení/vybíjení.
 2. Kapacita baterií: Potřebná kapacita baterií se určuje na základě poptávky domácnosti po elektřině a očekávané poptávky po úsporách ve špičce. Obvykle platí, že čím větší kapacita, tím více elektřiny lze pro domácí použití uložit, ale také se tím zvýší náklady.
 3. Paralelní a sériové zapojení: Více baterií lze podle potřeby zapojit paralelně nebo sériově. Paralelní zapojení může zvýšit akumulační kapacitu systému, zatímco sériové zapojení může zvýšit napětí systému.
 4. Střídače a regulátory nabíjení: Dbejte na to, abyste vybrali střídače a regulátory nabíjení, které jsou kompatibilní s vybraným typem baterie. Střídač převádí stejnosměrný proud z baterie na střídavý proud pro domácí použití, zatímco regulátor nabíjení řídí proces nabíjení a vybíjení baterie, aby byla zajištěna bezpečnost a výkon baterie.
 5. Solární panel: Připojte solární panel k bateriovému systému a nabíjejte baterii pomocí solární energie.
 6. Monitorování systému: Nakonfigurujte vhodný monitorovací systém, který dokáže sledovat a zaznamenávat stav nabíjení a vybíjení baterie a výkon celého systému v reálném čase.
Jak integrovat domácí systém skladování solární energie?

Jaké jsou výhody domácího systému skladování solární energie?

 1. Zlepšení soběstačnosti: Účinným ukládáním obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, lze zvýšit soběstačnost rodiny a snížit závislost na tradičních zdrojích energie.
 2. Snížení nákladů na energii: Fotovoltaické systémy pro ukládání energie v domácnostech mohou ukládat solární energii vyrobenou během dne a využívat ji v noci nebo za tmy, čímž se sníží závislost na rozvodné síti a rodinám se sníží náklady na energii.
 3. Zlepšení kvality životního prostředí: Domácí systémy skladování solární energie mohou podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a snížit spotřebu fosilní energie, a tím zlepšit kvalitu životního prostředí.
 4. Bezpečné a spolehlivé: Domácí systém skladování solární energie používá vysoce kvalitní lithium-iontové baterie a další komponenty s vynikající bezpečností a spolehlivostí.
 5. Silná škálovatelnost: domácí systém skladování solární energie lze rozšířit nebo modernizovat podle aktuální potřeby energie v rodině, čímž se realizuje flexibilní nastavení systému.
 6. Pohodlné ovládání: domácí solární systém skladování energie má přívětivé rozhraní člověk-stroj a inteligentní ovládací funkci, která umožňuje vzdálené monitorování a ovládání a snadné a pohodlné ovládání.

Společnost Maysun Solar má na výběr širokou škálu solárních panelů se šindelem, polovičním řezem a černým rámem, všechny černé a stříbrné rámy, které mají vynikající výkon a stylový design, aby dokonale ladily s jakoukoli budovou.Společnost Maysun Solar úspěšně založila kanceláře, sklady a dlouhodobé vztahy s vynikajícími instalátory v mnoha zemích! Nainstalujeme vám ty nejvhodnější solární panely a postaráme se o jejich budoucí čištění a údržbu. Neváhejte nás kontaktovat pro aktuální cenovou nabídku modulů nebo pro jakékoli dotazy týkající se fotovoltaiky.

Odkaz:

OFweek (2023) How to configure energy storage batteries in household energy storage systems?

https://chuneng.ofweek.com/news/2023-08/ART-180225-8120-30605404.html

OFweek (2023)What are the uses of household energy storage systems? What are the characteristics and applications of household energy storage systems?

https://chuneng.ofweek.com/news/2023-04/ART-180226-11000-30592680.html

OFweek(2023)What are the uses of household energy storage systems, and what are their characteristics and applications?

https://chuneng.ofweek.com/news/2023-04/ART-180226-11000-30592806.html

OFweek (2023)Introduction to the types and characteristics of common household energy storage systems

https://chuneng.ofweek.com/news/2023-03/ART-180226-11000-30590435.html

Fotovoltaické titulky dnes
Jasná inovace: solární panely s průhlednou zadní vrstvou
Solární termální energie VS solární fotovoltaika