Několik běžných poruch fotovoltaických systémů a jejich řešení

· Průmyslové Novinky

Poruchy modulů

broken image

1. Efekt horkého bodu
Jedná se o určitý stav, kdy je ve stavu generování energie sériový obvod větve fotovoltaického modulu zablokován nebo je vadná oblast použita jako zátěž, spotřebovává ostatní světelné oblasti generovanou energii, což vede k lokálnímu přehřátí, tento jev je znám jako "efekt horkého místa" fotovoltaického modulu.
Řešení:

 •  Minimalizujte ohýbání skla při manipulaci s moduly
 •  Pravidelně kontrolujte povrch modulu, zda jej neblokují cizí předměty.
 •  Pravidelně kontrolujte bypassovou diodu v propojovací skříňce solárního panelu a teplotní test.
 •  Udržujte povrch solárního modulu čistý.
broken image

2. Porucha propojovací skříňky solárního modulu
Solární moduly v provozu, porucha diody propojovací skříňky tepelná ztráta spálením, sbíhavost s otevřeným svárem spálení a závažné případy spálení celé propojovací skříňky, žádný výstupní výkon
Řešení:

 •  doporučuje, aby byla propojovací skříňka vybavena prodlužovacím připojovacím blokem.
 •  instalaci diod různých specifikací, vždy můžete změnit maximální provozní proud propojovací krabice.
 •  doporučujeme zřídit ve víku rozbočovací krabice ventil pro vedení vzduchu, který slouží k vývozu vnitřního tepla rozbočovací krabice, nebo přidat chladič.
 •  pravidelně kontrolovat provozní podmínky rozbočovací skříňky a provádět teplotní testy.

Poruchy měniče

broken image

1. Na obrazovce měniče se nezobrazuje žádný displej
Analyzujte závadu, není žádný stejnosměrný vstup, LCD displej měniče je napájen stejnosměrným proudem, může se jednat o to, že není uzavřen stejnosměrný spínač nebo je zkrat v některé z komponent.
Řešení: Střídavý proud je v rozporu s pravidly pro střídavý proud:
Změřte stejnosměrné vstupní napětí měniče pomocí napěťového multimetru. Pokud je napětí normální, celkové napětí je součtem napětí jednotlivých skupin. Pokud není žádné napětí, je třeba postupně otestovat stejnosměrný spínač, svorky, kabelové konektory a součásti, zda jsou v normě. Pokud se jedná o vícecestnou součástku, kterou je třeba testovat samostatně a jednotlivě připojenou.
Pokud je měnič používán po určitou dobu a není nalezen žádný důvod, je vadný hardwarový obvod měniče, obraťte se na poprodejní servis společnosti.

2. Porucha hardwaru měniče
Deska měniče, detekční obvod, napájecí obvod, komunikační obvod a další obvody jsou vadné nebo je vadný ventilátor či dmychadlo.
Řešení: Ventilátor je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší:
Pokud se ve střídači vyskytne výše uvedená hardwarová závada, odpojte všechny stejnosměrné a střídavé svorky a nechte střídač vypnout po dobu delší než 30 minut. Pokud jej dokážete obnovit sami, pokračujte v jeho používání, pokud ne, obraťte se na poprodejního technika. Měnič musíte v běžných časech pravidelně čistit a posílit kontrolu provozu měniče.

broken image

Výstupní výkon systému nedosahuje ideálního výkonu

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výstupní výkon fotovoltaické elektrárny, včetně množství slunečního záření, úhlu sklonu modulů solárních článků, prachu a stínových překážek a teplotních charakteristik modulů.
Mezi běžná řešení nízkého výkonu systému v důsledku nesprávné konfigurace a instalace patří např.

 •  Před instalací zkontrolujte přiměřenost výkonu každého modulu.
 •  Upravte montážní úhel a orientaci modulů.
 •  Zkontrolujte, zda na součástech nejsou stíny a prach.
 •  Zkontrolujte, zda je napětí v rozsahu napětí při sériovém zapojení komponent, příliš nízké napětí snižuje účinnost systému.
 •  Před instalací více řetězců zkontrolujte napětí naprázdno každého řetězce, rozdíl by neměl překročit 5 V. Pokud zjistíte, že napětí není správné, zkontrolujte zapojení a konektory.
 •  instalaci lze přistupovat po dávkách, při přístupu ke každé skupině zaznamenávejte výkon každé skupiny, rozdíl výkonu mezi řetězci by neměl překročit 2 %.
 •  Místo instalace není dobře větrané, teplo střídače se včas nerozloží nebo je vystaveno přímo slunečnímu záření, což způsobuje příliš vysokou teplotu střídače.
 •  střídač má dvojitý přístup MPPT, vstupní výkon v každém směru je pouze 50 % celkového výkonu, v zásadě by měl být výkon instalace v každém směru stejný, pokud je připojen pouze k jednomu směru svorky MPPT, výstupní výkon se sníží na polovinu.
 •  kabelové spoje špatný kontakt, kabel je příliš dlouhý průměr drátu je příliš tenký mají ztrátu napětí nakonec způsobit ztrátu výkonu.
 •  Výkon střídavého spínače připojeného k síti fotovoltaické elektrárny je příliš malý na to, aby splňoval požadavky na výstup střídače.
broken image

Maysun Solar, jako výrobce fotovoltaických modulů s 15 lety profesionálních zkušeností, vám může poskytnout vysoce kvalitní solární panely, klikněte na tlačítko níže a kontaktujte nás pro cenovou nabídku produktu.

Může se vám také líbit

broken image