Nový návrh EK, který pokračuje v prosazování obnovitelných zdrojů energie: na střechách nových budov musí být 100% solární energie!

· Průmyslové Novinky

Minulé úterý poslanci Evropského parlamentu hlasovali v poměru 343 ku 216 hlasům a 78 poslanců se zdrželo hlasování o přijetí návrhu opatření, jehož cílem je zvýšit míru renovací a snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Poslanci Parlamentu budou nyní jednat s Radou, aby se dohodli na konečné podobě návrhu zákona.
Navrhovaná revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII: Energy Performance of Buildings Directive) vyžaduje, aby všechny nové budovy využívaly solární střešní systémy do roku 2028 a renovované domácí budovy využívaly solární střešní systémy do roku 2032. Můžete si přečíst "Jak vybrat správné fotovoltaické moduly pro vaši střechu" od společnosti Maysun.

broken image

Pozadí zákona

Evropská komise již dříve, 15. prosince 2021, přijala legislativní návrh, který upravuje klíčové aspekty dekarbonizace v sektoru stavebnictví v rámci tzv. balíčku "Fit for 55". Nový evropský zákon o klimatu (červenec 2021) začleňuje cíle pro roky 2030 a 2050 do závazného evropského práva.
V roce 2022 Komise zahájila iniciativu Solární střechy, která vyžaduje, aby všechny nové veřejné, komerční a obytné budovy postupně instalovaly fotovoltaické systémy.
Dosud byla přijata revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov EPBDII, jejímž cílem je začlenit aplikace fotovoltaiky a akumulace energie do modernizace a projektování budov a urychlit dekarbonizaci stávajících budov, přičemž aktualizovaná verze směrnice rozšiřuje její oblast působnosti tak, aby zahrnovala i snižování emisí z budov, nejen zlepšování jejich energetické náročnosti.

broken image

Plány a dopady směrnice

Cílem směrnice je snížit emise skleníkových plynů a spotřebu energie v odvětví budov v EU do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Zaměřuje se také na zvýšení míry energetické modernizace neefektivních budov a zlepšení sdílení informací o energetické náročnosti.

  • Nové budovy budou mít od roku 2028 nulové emise.
  • Opatření, která pomohou snížit náklady na energii a bojovat proti změně klimatu.
  • Podpůrná opatření pro zranitelné domácnosti
  • Budovy se na emisích skleníkových plynů podílejí 36 %.

Směrnice stanoví, že do roku 2030 musí obytné budovy v domácnostech dosáhnout alespoň třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 třídy D. Třídy se pohybují od A do G, přičemž G odpovídá 15 % budov s nejhoršími parametry v členských státech. Nebytové a veřejné budovy budou povinny dosáhnout stejného hodnocení do roku 2027, resp. 2030. Směrnice zároveň doporučuje, aby národní plány renovace zahrnovaly podpůrné programy, které usnadní přístup k dotacím a financování, aby byla poskytnuta výrazná prémie na hloubkovou renovaci, zejména pro budovy s nejhoršími parametry, a aby byly zranitelným domácnostem poskytnuty cílené granty a dotace.

broken image

Termín je stanoven na rok 2026 pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné veřejnými subjekty a na rok 2032 pro budovy domácností, které procházejí rozsáhlou renovací. Památky jsou z nových pravidel vyňaty a umožňují zemím EU vyjmout budovy chráněné pro jejich výjimečnou architektonickou nebo historickou hodnotu, technické budovy, budovy v dočasném užívání a kostely a modlitebny.
Budovy budou muset zlepšit svou energetickou účinnost prostřednictvím izolačních prací, zlepšení otopných systémů a dalších opatření, pokud budou prodány, pronajaty, uzavřeny nové smlouvy nebo projdou větší renovací.

Co bychom měli udělat

Na pozadí energetické krize se Evropa snaží splnit své cíle v oblasti dekarbonizace pro roky 2030 a 2050. Vzhledem k tomu, že ceny konvenční energie rychle rostou a podíl obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje, je levná střešní fotovoltaika s vysokým výnosem nákladově efektivní volbou. Na různých místech byla zavedena politická opatření, jako jsou státní dotace, daňové úlevy a snížení poplatků a zrychlené schvalování připojení k síti, která mají podpořit rozvoj distribuované fotovoltaiky. Pro nás je instalace solárních FV panelů co nejdříve nepochybně tou nejlepší volbou. Přečtěte si článek společnosti Maysun "Doba návratnosti instalace fotovoltaických panelů".

broken image

Společnost Maysun Solar, jako výrobce FV modulů s 15letou zkušeností, vám může poskytnout kvalitní solární panely, klikněte na tlačítko níže a kontaktujte nás pro cenovou nabídku produktu.