Recyklace solárních panelů: Odpad za peníze (Průvodce 2023)

· Průmyslové Novinky,Novinky Společnosti Maysun

Obsah:

  1. Lze solární panely recyklovat?
  2. Kdy zvážit recyklaci solárních panelů?
  3. Proč recyklovat solární panely?
  4. Recyklační hodnota komponent solárních panelů
  5. Procesy recyklace komponent solárních panelů
  6. Kam můžeme jít s solárními panely k recyklaci?

Lze solární panely recyklovat?

Ano, solární panely lze recyklovat.

Recyklace solárních panelů přináší několik výhod a několik výzev. Na pozitivní straně pomáhá zachovat cenné zdroje, podporuje ekologickou udržitelnost snižováním odpadu a uhlíkové stopy, otevírá ekonomické příležitosti a zajišťuje soulad s environmentálními předpisy, pokud je to vyžadováno. Existují však i některé nevýhody, včetně technické složitosti recyklace, počátečních vysokých nákladů, omezené recyklační infrastruktury v některých oblastech a potenciálních rizik spojených s manipulací s nebezpečnými materiály. Celkově převažují výhody recyklace solárních panelů nad nevýhodami, což je činí klíčovou praxí pro zelenější a udržitelnější energetickou budoucnost.

Zastaralé solární panely lze rozebrat k extrakci různých cenných materiálů, jako jsou křemík, hliník, stříbro, měď a další, které mohou podstoupit sekundární využití při výrobě nových solárních panelů a elektronických komponent. Pokud jde o složení fotovoltaických modulů, hlavní komponenty obvykle zahrnují fotovoltaické sklo, hliníkové rámy, solární buňky, EVA fólii, spojovací krabice a fotovoltaický zadní panel. Přibližná hmotnostní distribuce každé komponenty je zhruba následující: sklo tvoří asi 70%, hliník 10%, těsnicí materiály 10%, křemík 5% a vzácné kovy jako stříbro, indium, gallium a další tvoří přibližně 1% celkové hmotnosti. Při zkoumání složení těchto solárních panelů lze většinu zastaralého solárního panelu efektivně využít jako recyklovatelný materiál pro přepracování. Navíc, přestože kovy tvoří menší část hmotnosti solárního panelu, mají stále významnou recyklační hodnotu. Tento článek podrobněji popisuje materiálovou recyklační hodnotu různých komponent solárních panelů.

Kdy zvážit recyklaci solárních panelů?

Recyklace solárních panelů by měla být zvažována, když panely dosáhnou konce své užitečné životnosti, jsou poškozeny za bod opravy, nebo při upgradu na efektivnější panely. Obecně platí, že byste měli zvažovat recyklaci solárních panelů v následujících případech:

Konec životnosti: Solární panely obvykle mají životnost 25-30 let, po které jejich účinnost klesá. V tomto bodě je recyklace vhodnou možností.

Technické poruchy: Pokud vaše solární panely vyvinou významné technické závady, jako jsou rozsáhlé poškození buněk nebo elektrické problémy, může být recyklace praktičtější než opravy.

Upgrady: Pokud se rozhodnete nahradit své stávající solární panely pokročilejšími a účinnějšími modely, recyklace zajišťuje řádnou likvidaci těch starých.

Škody způsobené bouří: Po přírodních katastrofách nebo silných bouřích by měly být poškozené panely, které nelze obnovit, recyklovány, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Environmentální předpisy: V některých regionech existují předpisy a požadavky na řádnou likvidaci a recyklaci solárních panelů. Dodržování těchto předpisů je nezbytné.

Recyklace solárních panelů v těchto scénářích není pouze ekologicky odpovědná, ale také pomáhá získávat cenné materiály pro použití v nových panelech a snižuje odpad.

Kdy zvážit recyklaci solárních panelů

Proč recyklovat solární panely?

Na trhu s elektronickým odpadem může být množství a rozsah vyřazených solárních panelů v současné době nepatrný, ale jejich růstová míra je nejrychlejší. V odvětví panují obavy, že s urychlením a prohloubením celosvětového přechodu k zelené energii a s narůstajícím využíváním solární energie se řízení obrovského množství vyřazených solárních panelů stane pro sektor solární energie neudržitelným břemenem. Proto se stále více lidí zabývá a diskutuje o tématu recyklace solárních panelů a recyklace solárních panelů se stává nutností k ochraně životního prostředí. Recyklace solárních panelů nabízí několik významných výhod, které souvisejí s ochranou životního prostředí a potenciální úsporou nákladů:

Ochrana životního prostředí: Recyklace solárních panelů je ekologicky uvědomělý postup, který chrání před likvidací na skládkách, což by mohlo vést k znečištění životního prostředí. Navíc recyklace solárních panelů vyžaduje méně energie ve srovnání s těžbou a zpracováním surovin. Použitím recyklovaných materiálů se snižuje spotřeba energie při výrobě solárních panelů, což přispívá k celkové energetické účinnosti a snížení uhlíkové stopy. Na dlouhou trať může být recyklace nákladově efektivnější než likvidace solárních panelů. Jak se technologie recyklace zlepšují a poptávka po recyklovaných materiálech roste, ekonomické výhody recyklace se stávají výraznějšími.

Získání zdrojů: Solární panely obsahují cenné materiály, jako jsou křemík, hliník, stříbro, měď a vzácné kovy. Recyklace těchto materiálů poskytuje ekonomicky životaschopný zdroj pro výrobu nových panelů a elektronických komponentů, což šetří náklady na výrobu. Recyklace solárních panelů přispívá k oběhové ekonomice, kde se materiály neustále znovu používají a přizpůsobují, čímž vzniká udržitelný dodavatelský řetězec.

Generování dodatečného příjmu: Kromě environmentálních a ekonomických výhod může recyklace solárních panelů vytvořit příležitosti pro generování dodatečného příjmu. Vzhledem k rostoucí poptávce po čisté energii je odvětví recyklace nastaveno k rozšíření. Podnikatelé a jednotlivci mohou zkoumat sběr a recyklaci solárních panelů na konci životnosti, přispívat k ekosystému udržitelné energie a zároveň mít finanční prospěch. Tento dodatečný příjmový tok může být významným podnětem pro ty, kteří považují recyklaci solárních panelů za hodnotný podnik.

Proč recyklovat solární panely

Recyklační hodnota komponentů solárního panelu

Solární panely, jako základní kámen sektoru obnovitelné energie, mají složité složení materiálů, z nichž mnohé nabízejí významnou recyklační hodnotu. Monokrystalické solární panely patří mezi nejběžnější typy solárních panelů dostupných na trhu dnes. Níže je analýza různých částí monokrystalického křemíkového solárního panelu:

Křemíkové destičky (wafers):

Křemíkové destičky jsou podstatou solárních panelů, vyrobeny buď z polykrystalického nebo monokrystalického křemíku. Jejich vysoká čistota umožňuje efektivní recyklaci a následné využití při výrobě nových solárních panelů, snižující závislost na omezených zdrojích křemíku.

Procento: Přibližně 5-10% váhy modulu.

Hodnota: Vyšší. Recyklační hodnota křemíkových destiček závisí na tržní ceně křemíku, která obvykle kolísá od několika dolarů do desítek dolarů za kilogram.

Náročnost recyklace: Střední. Vyžaduje technologii k oddělení destiček od EVA a další rafinaci křemíku.

Rám (Obvykle vyroben z hliníku):

Rámy solárních panelů jsou obvykle vyrobeny z hliníku, jehož mechanické zatížení a vlastnosti jsou dokonale vhodné k podpoře a ochraně PV modulů. Po recyklaci mohou projít tavícím procesem, což vede k výrobě nových hliníkových výrobků, jako jsou rámy, držáky nebo další hliníkové komponenty.

Procento: Přibližně 5-10% váhy modulu.

Hodnota: Vysoká. Recyklační hodnota hliníku je obvykle v rozmezí několika set až několika tisíc dolarů za tunu.

Náročnost recyklace: Nízká. Technologie recyklace hliníku je zralá.

Sklo:

Sklo je velmi důležitou součástí solárních panelů, umožňuje sběr slunečního světla, směřuje světlo na články k výrobě elektrické energie a efektivně chrání články uvnitř solárního panelu před vnějším fyzickým poškozením. Solární panely s jedním sklem obvykle používají plně kalené sklo, zatímco solární panely se dvěma skly používají částečně kalené sklo. Recyklované sklo lze přetavit nebo zpracovat pro výrobu nových skleněných výrobků, snižující závislost na primárních zdrojích skla.

Procento: Přibližně 75-80% váhy modulu.

Hodnota: Recyklační hodnota skla je relativně nízká, obvykle v rozmezí desítek až stovek dolarů za tunu.

Náročnost recyklace: Střední. Technologie recyklace skla je dobře zavedená, ale je nutné zajistit, aby bylo sklo zcela odděleno od ostatních materiálů.

Recyklační hodnota komponentů solárního panelu

EVA (Ethylén Vinyl Acetátový Kopolymer):

EVA je důležitým materiálem pro zapouzdření solárních panelů a jedním z garancí životnosti solárního modulu. EVA hraje roli těsnění a spojování k ochraně článků uvnitř solárních panelů. Řádně ošetřené filmy EVA mohou být znovu použity při výrobě solárních panelů, což snižuje poptávku po nových materiálech.

Procento: Přibližně 10% váhy modulu.

Hodnota: Nízká. EVA je obtížnější znovu použít, hlavní hodnotou je ochrana životního prostředí.

Náročnost recyklace: Vysoká. Je třeba vyvinout účinné metody k oddělení a znovu použití EVA.

Zadní folie (Backsheet):

Zadní folie se především používají k ochraně solárních panelů proti erozi světla, vlhkosti, tepla, mrazu a dalším drsným environmentálním faktorům na jejich zapouzdřovacím filmu, článcích a dalších materiálech. Materiály zadních folií obvykle zahrnují polymery a hliníkové fólie. Tyto lze recyklovat pro opětovné použití při výrobě zadních folií solárních panelů nebo pro jiné aplikace, čímž se snižuje plýtvání zdroji.

Procento: Přibližně 3-5% váhy modulu.

Hodnota: Závisí na materiálu. Polymerní zadní folie mají nízkou recyklační hodnotu, zatímco zadní folie vyrobené z vláknité skleněné vaty nebo jiných materiálů mohou mít vysokou recyklační hodnotu.

Náročnost recyklace: Střední. Vyžaduje technologii k oddělení zadní folie od ostatních materiálů.

Konektory a vodiče:

Funkcí J-boxu solárního panelu je propojit energii generovanou panelem s vnějškem.

Procento: Méně než 1%.

Hodnota: Vyšší, protože mohou obsahovat měď a další cenné kovy.

Náročnost recyklace: Střední.

EVA (Ethylén Vinyl Acetátový Kopolymer)

Shrnutím, složky solárních panelů nabízejí výjimečně vysokou recyklovatelnou hodnotu. Efektivní recyklace a znovupoužití přispívají k omezení spotřeby zdrojů, minimalizaci produkce odpadu a podporují udržitelný rozvoj sektoru čisté energie, vyhovujíc tak stále rostoucí poptávce po čisté energii. To přispívá k vytvoření ekologičtějšího a udržitelnějšího energetického ekosystému, chrání naši planetu a naši budoucnost.

složky solárních panelů nabízejí výjimečně vysokou recyklovatelnou hodnotu

Recyklační procesy pro složky solárních panelů:

Existují dvě hlavní kategorie solárních panelů, z nichž každá vyžaduje specifické recyklační metody. Tyto kategorie, konkrétně panely na bázi křemíku a tenkovrstvé panely, jsou vhodné k recyklaci pomocí unikátních průmyslových procesů. V současné době mají panely na bázi křemíku širší rozšíření, ale materiály v tenkovrstvých článcích mají významnou hodnotu, což zdůrazňuje jejich potenciální přínos k udržitelným recyklačním postupům.

Recyklace panelů na bázi křemíku:

Odstranění rámu a spojovací krabice: Začíná opatrným rozebíráním k oddělení hliníkových a skleněných komponentů. Extrahované rámy a spojovací krabice mohou být znovu použity pro nové panely, což snižuje potřebu surovin.

Oddělení skla a křemíkových destiček: Sklo se oddělí od křemíkových destiček pomocí tepelných, mechanických nebo chemických metod. Přibližně 95% skla lze znovu použít.

Tepelné zpracování: Materiály jsou zpracovány při teplotě 500°C, což umožňuje vypaření obalového plastu. Dokonce i tento odpad je znovu využíván jako zdroj tepla.

Rafinace křemíku a kovů: Chemické a elektrické metody rafinují křemíkové destičky a kovy. Rafinovaný křemík lze znovu použít v solárních článcích a kovy ve vysokotechnologických odvětvích.

Solární panely jsou delaminovány, aby se získaly cenné materiály.

Solární panely jsou delaminovány, aby se získaly cenné materiály.

Recyklace tenkovrstvých solárních panelů:

Drcení a rafinace: Panely jsou vloženy do drtiče a dále rafinovány v kladivovém mlýně, aby se zajistilo, že částice mají velikost 4-5mm nebo menší.

Oddělení kapalin: Otáčející se šroub odděluje pevné a kapalné složky, přičemž kapaliny prochází srážením a odvodněním pro čistotu.

Polovodičový materiál: Etapa zpracování kovu segreguje polovodičové materiály, přičemž se získá zpět kolem 95% materiálu.

Závěrečná obnova skla: Prostřednictvím oplachování a vibrací je zachováno až 90% skleněných prvků pro znovuzačlenění do výrobního cyklu, což minimalizuje odpad a šetří zdroje.

Recyklace tenkovrstvých solárních panelů

Kam můžeme jít recyklovat solární panely?

Programy výrobců a prodejců: Mnoho výrobců a prodejců solárních panelů zřídilo recyklační programy. Obraťte se na společnost, od které jste zakoupili své solární panely, a informujte se o jejich recyklačních iniciativách.

Místní centra pro recyklaci elektronického odpadu: Centra pro recyklaci elektronického odpadu mohou přijímat solární panely na konci jejich životnosti v rámci svých služeb. Obraťte se na místní recyklační střediska nebo zařízení pro elektronický odpad a informujte se o možnostech recyklace solárních panelů.

Státní programy: V některých regionech existují státem podporované programy pro recyklaci solárních panelů. Tyto programy mohou nabízet sběrná místa nebo pokyny pro správnou likvidaci.

Recyklační společnosti: Některé recyklační společnosti se specializují na recyklaci elektronického odpadu, včetně solárních panelů. Můžete hledat takové společnosti ve vaší oblasti a informovat se o jejich službách.

Výměnné programy: Některé organizace a poskytovatelé solárních panelů nabízejí výměnné programy, kde můžete vyměnit své staré panely za novější a efektivnější. Často se pak starají o recyklaci starých panelů.

Odborová sdružení: Sdružení solárního průmyslu mohou poskytovat zdroje a informace o recyklaci solárních panelů. Mohou vás nasměrovat k důvěryhodným recyklačním zařízením.

Před recyklací vašich solárních panelů doporučujeme kontaktovat recyklační zařízení nebo program a získat informace o jejich konkrétních požadavcích a postupech. Řádná recyklace zajišťuje získání cenných materiálů při minimalizaci dopadů na životní prostředí.

V některých evropských zemích, kde jsou fotovoltaické moduly populární, jako jsou Francie, Německo a Itálie, je recyklace solárních panelů brána vážně.

Francie

Francie zřídila první evropskou recyklační továrnu na solární panely v roce 2018 ve společném úsilí organizací PV CYCLE a odpadové organizace Veolia. Na konci června 2023 byla ve Francii oficiálně otevřena první továrna na světě věnovaná plné recyklaci solárních panelů. Společnost ROSI, specializující se na recyklaci solárních panelů, vlastní toto zařízení, které se nachází v alpském městě Grenoble, a doufá, že nakonec bude schopna extrahovat a znovu používat 99% komponentů jednotky. To znamená, že recyklace solárních panelů se stává stále důležitější, stejně jako standardizovanější a efektivnější.

Německo

Recyklace solárních panelů v Německu obvykle zahrnuje specializované recyklační organizace a společnosti. Hlavní organizací je německá kancelář PV Cycle. PV CYCLE je nezisková organizace založená evropským solárním průmyslem. Je aktivní v Německu a dalších evropských zemích. PV Cycle koordinuje získávání, likvidaci a materiálovou recyklaci solárních panelů, aby zajistil soulad s environmentálními předpisy. Pokud potřebujete konkrétní služby pro recyklaci solárních panelů nebo více informací, doporučujeme kontaktovat místního výrobce solárních panelů, instalatéra nebo konzultovat specialistu, například PV Cycle, pro podrobné informace a pokyny.

Pokud chcete více informací, klikněte na níže uvedený odkaz:

Itálie

Italská vláda zavedla příslušné politiky. Financování odpadu z PV modulů je závislé na jeho kategorizaci:

Odpad z PV modulů kategorizovaných jako domácnostní (B2C) odpad (tj. ty instalované v PV elektrárnách s jmenovitým výkonem nižším než 10 kW) je financován výrobci přítomnými na trhu v roce, kdy vznikají náklady, v poměru k jejich tržním podílům.

U odpadu pocházejícího z PV modulů klasifikovaných jako mimo-domácnostní (B2B) odpad (tj. ty instalované v PV elektrárnách s jmenovitým výkonem rovným nebo vyšším než 10 kW) uvedených na trh před 12.4.2014, výrobci nesou finanční zodpovědnost za recyklaci při prodeji nových PV modulů, které nahrazují staré. Ve všech ostatních případech finanční odpovědnost padá na uživatele. Nicméně u odpadu z B2B PV modulů uvedených na trh po 12.4.2014 nese finanční zátěž výrobce modulů, které na trh uvedl.

Kromě toho italský startup Tialpi vyvíjí inovativní proces recyklace solárních panelů na konci jejich životnosti s potenciálem získat 100% hmotnosti PV modulu. Nový design továrny je aktuálně testován v zařízení Tialpi v severoitalské provincii Biella.

Nyní, když chápeme proveditelnost recyklace solárních panelů, důležitá otázka se týká potenciálních ekonomických výhod. Zřízení robustní infrastruktury pro recyklaci solárních panelů je nezbytné pro efektivní řízení nadcházejícího nárůstu vyřazených PV modulů. Jakmile bude tato struktura na místě, vznikne řada příznivých faktorů a nových ekonomických vyhlídek. Rostoucí energetické náklady, pokroky v recyklačních technologiích a vládní předpisy pravděpodobně otevřou cestu trhu, na kterém budou více zastaralé solární panely směrovány k recyklaci místo toho, aby byly odkládány na skládky. Tento přechod k recyklaci PV panelů nejenže slibuje úsporu nákladů pro provozovatele, ale také nabízí způsob, jak zmírnit výzvy dodavatelského řetězce, čímž se zvyšují vyhlídky zemí na dosažení svých solárních kapacitních cílů.

Maysun Solar se od roku 2008 specializuje na výrobu kvalitních fotovoltaických modulů. Vyberte si z naší široké škály plně černých, černých rámových, stříbrných a sklo-skleněných solárních panelů, které využívají technologie half-cut, MBB, IBC a Shingled. Tyto panely nabízejí vynikající výkon a stylový design, který se bezproblémově hodí ke každé budově. Maysun Solar úspěšně zřídila kanceláře, sklady a dlouhodobé vztahy s vynikajícími instalatéry v mnoha zemích! Kontaktujte nás pro nejnovější cenové nabídky modulů nebo jakékoli dotazy týkající se PV. Těšíme se na to, jak vám můžeme pomoci.

 

Mohlo by vás také zajímat:

broken image
Domácí systémy skladování solární energie: Spolehlivá podpora pro obnovitelné zdroje energie