Nový dotační režim EU na ochranu klimatu podporuje solární energii

· Průmyslové Novinky

Evropská komise zveřejnila nové pokyny ke státní podpoře v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky (CEEAG), které budou platné od ledna 2022. Poslední pokyny CEEAG byly revidovány v roce 2014. 

Nová pravidla EU pro "státní podporu" podporují projekty na ochranu životního prostředí, včetně ochrany klimatu a výroby zelené energie. Nyní v souladu s evropskou zelenou dohodou CEEAG brání podpoře fosilních paliv, dále omezuje podporu zemního plynu a jinak začleňuje zásadu "Neškodit významně". Podpora na obnovitelné zdroje energie je nyní zahrnuta do kategorie "podpora na dekarbonizaci". 

Claire Couetová, politická ředitelka společnosti SolarPower Europe, uvedla: "Státní podpora hraje důležitou roli při urychlování investic do nejudržitelnějších a nejúčinnějších energetických technologií. Nový rámec státní podpory poskytuje členským státům mnohem větší flexibilitu při vytváření jejich mechanismu podpory a, což je důležité, poskytuje členským státům správný soubor nástrojů k dosažení klimatického cíle EU pro rok 2030, kterým je snížení emisí skleníkových plynů o 55 %. 

Couet pokračuje: "Vzhledem k tomu, že stále více členských států se zaměřuje na solární energii a skladování, aby snížily expozici vůči nestálým cenám elektřiny, které jsou ovlivňovány plynem, hybridní solární tendry zavedené v nových pravidlech pro poskytování dotací umožní růst těchto technologií." 

Naomi Chevillardová, hlavní politická poradkyně společnosti SolarPower Europe, uvedla: "Podle nových pravidel státní podpory nebudou střešní fotovoltaické projekty do 1 MW, stejně jako komunitní projekty nebo projekty se 100% podílem obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví malých a středních podniků do 6 MW, zatíženy konkurenčními nabídkovými řízeními. To umožňuje více evropským občanům a podnikům investovat do solární energie a urychluje přechod na energetiku vedenou profesionálními spotřebiteli." 

Chevillard dodal: "Nová pravidla státní podpory podporují výběrová řízení specifická pro určité aplikace obnovitelných zdrojů, jako je agrosolární a plovoucí solární energie, a zajišťují, že si Evropa udrží konkurenceschopné celosvětové prvenství v oblasti inovativních fotovoltaických technologií."