Typické Problémy Se Solárními Panely a Jejich Řešení

· Novinky Společnosti Maysun,Průmyslové Novinky

Obsah:

  1. Úvod
  2. Běžné Problémy Se Solárními Panely a Potenciální Problémy
  3. Řešení: Vyberte Spolehlivé Solární Panely
  4. Závěr

Úvod

V současné době prosazování obnovitelné energie získávají solární panely jako čistá a udržitelná možnost energie stále více pozornosti. Avšak s rychlým rozvojem solární technologie postupně vychází najevo některé běžné problémy a potenciální výzvy se solárními panely. Abychom zajistili plynulý provoz a dlouhodobý výkon solárních energetických systémů, je nezbytné zabývat se těmito problémy a hledat spolehlivá řešení. Tento článek bude zkoumat některé běžné problémy spojené se solárními panely a poskytne řešení pro výběr spolehlivých solárních panelů, která pomohou zajistit efektivní fungování solárních energetických systémů.

Jaké Jsou Běžné Selhání a Potenciální Problémy Solárních Panelů?

Efekt Horké Skvrny

Solární články jsou navrženy tak, aby vytvářely elektrický proud při expozici slunečnímu záření. Tento jev, charakterizovaný lokalizovanými oblastmi vysoké teploty na povrchu solárního panelu, vzniká v důsledku nerovnoměrné distribuce proudu nebo jiných faktorů. Jak tento proud prochází propojenými řadami solárních článků uvnitř panelů, vrozený odpor v buňkách proměňuje část proudu na tepelné ztráty. Jakékoli nedokonalosti ve solárních článcích, jako jsou mikrotrhliny, nedostatečně pájené spoje nebo nesrovnalosti, způsobují zvýšený odpor, tento nepoměr může výrazně snížit celkovou účinnost solárního panelu a nakonec způsobit vznik horkých skvrn. Dlouhodobá přítomnost horkých skvrn může vést k popáleninám, což snižuje integritu jak solárních článků, tak zádových listů. Pokud tyto podmínky zůstanou neřešeny, mohou eskalovat a představovat potenciální riziko požáru.

Efekt Horké Skvrny

Mikrotrhliny a Stopy Šneků

Pokrok v zpracování polovodičů vedl k ultratenkým solárním článkům, asi 170 μm tlustým – přibližně dvojnásobku průměru lidského vlasu. To však činí solární články křehkými a náchylnými k prasknutí při silném nárazu, což má za následek vznik mikrotrhlin nebo stop ve tvaru šneků na povrchu panelu. Mikrotrhliny jsou drobné praskliny, které vznikají na povrchu solárních panelů, obvykle způsobené stresy během výrobního procesu nebo vnějšími nárazy. Termín „stopa šneka“ se odkazuje na pozorovatelné nedokonalosti bez zvětšení, jevící se jako úzké, tmavé linky ve spirálovém uspořádání. Tyto problémy, vyplývající ze stresu během výroby nebo vnějších tlaků, ovlivňují optický a elektrický výkon. Mikrotrhliny a stopy šneků brání vodivosti elektrického proudu v poškozených buňkách, což snižuje produkci energie a může potenciálně způsobit vznik horkých skvrn.

broken image

Poškození Solárního Panelu

Solární panely jsou náchylné k fyzickým nárazům během přepravy a instalace, což může vést k možnému poškození. Zároveň jsou však vysoko citlivé na tepelný stres způsobený fluktuacemi v počasí, jako jsou extrémní horko nebo chlad, což způsobuje výrazné teplotní změny. Tato tepelná expanze a kontrakce vyvíjí tlak na strukturální integritu komponent jako sklo, solární buňky a rámy, což může potenciálně vést k poškození a negativně ovlivnit celkový výkon solárních panelů. Pokud je vnější síla natolik silná, že rozbije sklo a zároveň poškodí buňky uvnitř solárního panelu, mohou být následky ještě závažnější. Poškození solárních buněk přímo ovlivňuje výkon a účinnost panelu. Trhliny nebo praskliny mohou způsobit nerovnoměrné rozložení proudu, což snižuje celkovou účinnost přeměny energie. Toto poškození také vede k vytváření horkých skvrn a degradaci výkonu, což ohrožuje spolehlivost a životnost solárního energetického systému. Udržování integrity buněk je klíčové pro dlouhodobý provoz systému.

Poškození Solárního Panelu

Degradační Úbytek Výkonu

Dlouhodobé používání může způsobit pokles výkonu, zahrnující několik aspektů, jako je Degradace Způsobená Světlem (LID), Degradace Způsobená Světlem a Zvýšenou Teplotou (LeTID) a Degradace Způsobená Potenciálem (PID). LID nastává, když jsou solární buňky vystaveny slunečnímu záření, což vede k snížení účinnosti. LeTID zahrnuje degradaci při současném vystavení světlu a zvýšeným teplotám. PID se týká poklesu výkonu způsobeného stresy způsobenými potenciálem. Kumulativní dopad těchto mechanismů degradace zdůrazňuje důležitost monitorování a minimalizace faktorů ovlivňujících dlouhodobý výkon solárního panelu, aby se udržela optimální výroba energie v průběhu času. Pro podrobnější pohled na degradaci solárních panelů si můžete přečíst článek na blogu Maysun Solar kliknutím na tlačítko níže.

Roztržení Zadní Fólie

Roztržení zadní fólie, zejména během instalace, představuje riziko pro voděodolné vlastnosti solárních panelů. Solární panely jsou denně vystaveny intenzivnímu UV záření a kolísáním teplot. Přítomnost prasklých zadních fólií naznačuje suboptimální výběr komponent, což může umožnit pronikání vodní páry do laminátu modulu a poškozovat solární buňky. To zdůrazňuje důležitost pečlivého výběru komponent pro minimalizaci rizik spojených s environmentálními stresory a udržení dlouhodobé účinnosti solárních energetických systémů. Pravidelná inspekce a preventivní opatření jsou nezbytná k řešení těchto problémů a zajištění udržitelné účinnosti solárních energetických systémů.

Roztržení Zadní Fólie

Solutions: Välj Pålitliga Solpaneler

Inför dessa vanliga problem med solpaneler har leverantörer nu utvecklat många avancerade solpaneler, såsom IBC-solpaneler och HJT-solpaneler, som effektivt kan undvika ovanstående problem. Låt oss titta närmare på fördelarna med IBC-solpaneler och HJT-solpaneler för att lösa dessa problem!

IBC-solpaneler

Inga hot spots

IBC-solceller utnyttjar den distinkta tekniken All Back Contact, där de positiva och negativa metall­elektroderna på baksidan bibehåller normal ström även när solpanelerna är skuggade. Denna innovativa design säkerställer minimal motstånd på framsidan och mildrar effektivt den potentiella skadan som orsakas av hot spots på modulen. Genom att eliminera motståndet på framsidan minskar denna teknik inte bara risken för bildande av hot spots utan minimerar även potentiella driftsrisker för hela solkraftverket.

Hög tillförlitlighet

IBC-solpaneler erbjuder betydande fördelar i detta avseende. Genom att eliminera den konventionella Z-lödprocessen för cellsvetsremsan minskas antalet lödpunkter i IBC-solpaneler med 80% jämfört med TOPCon. Denna modifikation eliminerar risken för felaktig lödning eller överlödning, vilket resulterar i en betydande förbättring av pålitligheten och stabiliteten hos IBC-solpanelerna.

Högre väderbeständighet

IBC-solpaneler har hög väderbeständighet. Den sofistikerade All Back Contact-designen förhindrar skador och lossning som orsakas av termisk expansion och sammandragning av den främre svetsremsan när solpanelen utsätts för betydande temperaturstress. Denna design säkerställer att IBC-solpaneler minimerar påverkan av termisk stress och minskar effekterna av termisk expansion och sammandragning under varierande temperaturförhållanden. Genom att mildra de strukturella påfrestningarna på komponenter som glas och solceller förhindrar den överdriven stress som kan leda till skador. Resultatet är en stabil genereringsprestanda som skyddar mot de negativa effekterna av termisk stress och bibehåller integriteten hos solpanelerna.

Anti-LID-effekt

En av fördelarna med IBC-solpaneler är anti-LID-effekten. Det exceptionella motståndet mot fukt mildrar signifikant nedbrytningen av solpaneler som orsakas av olika miljöstressfaktorer. Detta inkluderar minskningen av ljusinducerad nedbrytning (LID), nedbrytning orsakad av ljus och förhöjd temperatur (LeTID) samt nedbrytning orsakad av UV-strålning (UVID). Överlägsen fuktresistens säkerställer att dessa paneler bättre klarar av de skadliga effekterna av långvarig exponering för ljus, förhöjda temperaturer och ultraviolett strålning, vilka är kända bidragsgivare till prestationsnedgradering i traditionell solteknik. Genom att minimera påverkan av dessa nedbrytningsmekanismer kan solpaneler med förbättrad fuktresistens uppvisa förlängd effektivitet och stabilitet över sin operationella livslängd, vilket ger en mer pålitlig och hållbar ren energilösning. Detta är en av de främsta anledningarna till att IBC-solpaneler har blivit alltmer populära.

Robust och vattentät baksida

IBC-solpaneler har en baksida belagd med en PVF Tedlar-film, vilket förbättrar deras vattentäthet. Denna avancerade design säkerställer överlägsen vattenmotstånd, vilket bidrar till den övergripande hållbarheten och tillförlitligheten hos solpanelerna. Användningen av PVF Tedlar-membran som baksida förbättrar inte bara skyddet mot fuktinträngning utan förlänger också panelernas livslängd, vilket gör IBC-solpaneler till ett idealiskt val för tillämpningar där robust vattentätning är avgörande för långsiktig prestanda.

Maysun Solars senaste IBC-solpaneler integrerar sömlöst fördelarna med IBC-solceller och erbjuder hög effektivitet, estetisk tilltalande design och förlängd livslängd. Att välja Maysun Solars IBC-solpaneler är ett klokt beslut för dem som vill maximera effektiviteten och övergripande prestanda. Bilden nedan visar Maysun Solars IBC-solpaneler med svart ram installerade av Maysun Solars italienska kund. För ytterligare detaljer, klicka gärna på knappen nedan!

Solární panely řady IBC

HJT Solpaneler

Låg nedbrytning

Det finns ingen möjlighet till elektronik på ytan av HJT-cellerna, så det finns ingen LID- och LeTID-effekt. Effektnedgången för HJT-solpaneler det första året är 1%, och den genomsnittliga årliga nedgången därefter är 0,35%. Effektkapaciteten hos heterojunction-solpaneler kommer inte att minska med mer än 11,5% på 30 år. Därför kommer kraftproduktionen hos HJT-solpaneler att vara mer stabil under hela livscykeln.

Starkare PV-material

HJT-solpanelen levereras med en robust 30-årig produktgaranti och ger kunderna långsiktig försäkran om dess hållbarhet och prestanda. Denna förlängda garanti tillskrivs användningen av väderbeständigt, korrosionsbeständigt och slitstarkt dubbelsidigt halvtempererat glas, tillsammans med POE-inkapslingsteknik. Det dubbelsidiga halvtempererade glaset förbättrar inte bara HJT-solpanelens motståndskraft mot ogynnsamma väderförhållanden utan bidrar också till dess motstånd mot korrosion och slitage över tiden för att minska risken för glasbrott. POE-inkapslingen säkerställer ytterligare integriteten hos solpanelen och ger en omfattande säkerhetsåtgärd som förlänger både dess livslängd och prestanda. Denna kombination av avancerade material och inkapslingsteknik stärker HJT-solpanelens pålitlighet och gör den till ett pålitligt val för hållbara och långvariga lösningar för solenergi.

Effektiv minskning av mikrosprickor

För att effektivt minska bildandet av mikrosprickor använder Heterojunction (HJT) -tekniken No-Cut solceller och en tillverkningsprocess med låg temperatur. HJT-solceller har en mer omfattande och raffinerad busbar-design, vilket bidrar till en förbättrad stressfördelning på cellens yta. Denna design hjälper till att minimera påfrestningar orsakade av termisk expansion, optimerar strömfördelningen och minskar därmed risken för bildning av mikrosprickor och brytning av busbar. Dessa designjusteringar bidrar avsevärt till att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos HJT-solpaneler. Den innovativa ansatsen förbättrar stabiliteten och hållbarheten hos solceller och erbjuder en pålitlig lösning för kontinuerlig prestanda i fotovoltaiska system.

Låg temperaturkoefficient

Jämfört med PERC- och TOPCon-solceller uppvisar Heterojunction (HJT) -solceller en lägre temperaturkoefficient (-0,24%/°C), vilket resulterar i en mer stabil kraftproduktionsprestanda i högtemperaturmiljöer och minskade effektförluster. Denna egenskap förbättrar den övergripande effektiviteten och tillförlitligheten hos HJT-solceller och gör dem särskilt fördelaktiga för tillämpningar där temperaturvariationer är en betydande faktor.

Utforska framkanten av innovation inom förnybar energi med Maysun Solars Heterojunction (HJT) solpaneler. Genom att dra nytta av de enastående fördelarna med Heterojunction Technology markerar våra paneler en betydande framsteg inom solenergieffektivitet. Konstruerade med toppmodern heterojunction-teknik säkerställer dessa paneler en konsekvent, högspänd utsignal även under svaga ljusförhållanden. Med en låg temperaturkoefficient (-0,243%/°C) säkerställer de kontinuerlig prestanda även i varmare klimat och förlänger effektiv energiproduktion. Med en imponerande bifacial hastighet på 95% optimerar Maysun Solars HJT-paneler absorptionen av solenergi och förbättrar avsevärt energiutbytet för ditt fotovoltaiska system. För en djupare förståelse av kapaciteterna hos HJT-solpaneler, klicka på knappen nedan och ge dig ut på en resa mot renare och mer effektiva energilösningar!

HJT Solar Panel

Slutsats

Vanliga problem med solpaneler inkluderar effekten av hot spots, krossning av solpaneler, prestandanedgång och söndertrasad bakre film, etc. Att välja pålitliga och högkvalitativa solpaneler kan minimera dessa problem och minska underhållsarbete och problem. Samtidigt kan det effektivt minska LCOE-kostnader och uppnå större ekonomiska fördelar. LCOE (nivellerad kostnad för elektricitet) är en måttenhet som främst anger den genomsnittliga kostnaden som krävs för att generera en enhet elektricitet, vanligtvis mätt i kilowatt-timmar (kWh). Denna måttenhet beaktar omfattande totala kostnader, investeringar, drifts- och underhållskostnader samt elektricitetsproduktion. En lägre LCOE-värde indikerar inte bara minskade totala kostnader, inklusive minskade investeringar och drifts- och underhållskostnader, utan signalerar också högre effektivitet vid elektricitetsproduktion. Klicka på knappen nedan för att läsa artikeln och lära dig mer om LCOE!

Maysun Solar har ägnat sig åt tillverkning av högkvalitativa fotovoltaiska moduler sedan 2008. Utforska vårt omfattande sortiment av solpaneler, inklusive helt svarta, svart ram, silver och glas-glas-alternativ, som alla integrerar banbrytande teknologier som half-cut, MBB, IBC, HJT och Shingled. Dessa paneler är utformade för överlägsen prestanda och skryter med stilren estetik som smidigt integreras med alla arkitektoniska miljöer. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långvariga partnerskap med skickliga installatörer över många länder. För de senaste modulpriserna eller för eventuella förfrågningar om fotovoltaik, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig att utnyttja solenergins kraft.

Můžete si také přečíst:

Mikrotrhliny na solárních panelech: Průvodce inspekcí a prevencí 2024  8. prosinec 2023
2023 Průvodce solárními panely IBC: Proč si vybrat solární panely IBC?  17. listopad 2023