Bilance uhlíkové stopy (CO2) solárních panelů

· Cenové trendy

Vzhledem k tomu, že se snažíme o ekologičtější planetu, jsou solární uhlíkové stopy žhavým tématem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Co je to uhlíková stopa? Uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého vyprodukovaného během výrobního procesu solárních panelů. I když solární energie snižuje emise uhlíku v tisících domácností každý den, výroba solárních panelů může mít značný dopad na životní prostředí.

V tomto článku bude porovnána uhlíková stopa solárních panelů a množství CO2 ušetřené díky solární energii a budou také diskutovány výhody používání solárních panelů pro snížení uhlíkové stopy.

Obsah:
Uhlíková stopa solárních panelů
2.O kolik se sníží množství CO2 při používání solárních panelů?
3.Přechod na solární energii pro snížení uhlíkové stopy

What is carbon footprint

Uhlíková stopa solárních panelů

Solární panely mají uhlíkovou stopu, ačkoli emise solární elektřiny během životního cyklu jsou přibližně 12krát nižší než emise zemního plynu a 20krát nižší než emise uhlí. Kromě toho existuje velká možnost, jak uhlíkovou stopu solárních panelů na rozdíl od spalování fosilních paliv výrazně snížit.

Někteří tvrdí, že výroba a výstavba větrných, solárních a jaderných elektráren má "skrytou" uhlíkovou stopu. Tyto uhlíkové dluhy a s nimi spojené energetické dluhy musí být "splaceny", aby tyto formy alternativní energie byly ekonomicky proveditelné a ekologicky výhodné.

Podle metodiky Evropské komise Product Environmental Footprint (Ekologická stopa výrobku) v životním cyklu fotovoltaické elektrárny, tedy ve třech hlavních segmentech fotovoltaického modulu, které jsou zdrojem emisí uhlíku, vytváří předcházející proces 80 % až více než 95 % emisí, včetně výroby křemíkových materiálů, destiček, baterií, výroby modulů a výroby systémové rovnováhy (BoS), jako jsou střídače, což dohromady činí přibližně 22 gramů emisí uhlíku na kilowatthodinu. Emise z pozdějšího provozu fotovoltaické elektrárny, jako je provoz a údržba, představují zhruba 5-20 % celkových emisí.

Mnoho současných komerčních solárních panelů může mít vysokou ekologickou cenu. Relativně vysoká uhlíková stopa krystalických křemíkových modulů spočívá v energeticky náročných procesech, jako je výroba křemíku, pěstování ingotů a řezání destiček. V důsledku toho se tyto výrobní procesy přesunuly z trhů s nižší uhlíkovou náročností do jiných zemí a regionů, které jsou na uhlík bohatší a levnější.

Podobně i fotovoltaické elektrárny mají uhlíkovou stopu. Z hlediska životního cyklu se uhlíková stopa tenkovrstvých fotovoltaických elektráren pohybuje v rozmezí od přibližně 12 gramů na kWh do mnohem vyššího rozmezí u krystalických křemíkových fotovoltaických elektráren a v posledních letech se díky inovacím procesů a technologickému pokroku snížily emise uhlíku při výrobě energie z krystalického křemíku z 33-50 gramů na Kwh před deseti lety na přibližně 24 gramů na Kwh v současnosti.

Carbon footprint

O kolik se sníží množství CO2 při používání solárních panelů?

Mnoho těchto nebezpečných skleníkových plynů se do životního prostředí uvolňuje při využívání fosilních paliv k výrobě elektřiny. Pokud však zvýšíme využívání solární energie a vyměníme za ni fosilní paliva, můžeme tyto emise snížit a přispět tak k zastavení klimatických změn. Podle NREL může výroba energie pomocí solárních panelů, jejichž životnost se předpokládá na 28 let, drasticky snížit emise o více než 100 tun. Toto snížení emisí skleníkových plynů může časem zmírnit dopady globálního oteplování.

Během prvních několika let používání solárních panelů vzniká přibližně 50 g CO2 na kilowatthodinu. Uhlíková stopa solárního panelu je přibližně 20krát nižší než u elektrického zdroje na uhlí. Jakmile si tedy nainstalujete solární panely do svého domu, vaše uhlíková stopa se sníží. Abyste se však stali uhlíkově neutrálními a splatili svůj uhlíkový dluh, musíte mít solární panely na místě po dobu tří let. Vaše celková uhlíková stopa se pak po třech letech používání sníží, protože systém bude po zbytek své životnosti fungovat na uhlíkově neutrální úrovni.

Opatrný přístup k odhadu spočívá v předpokladu, že plynové elektrárny, které jsou nejrozšířenější a často využívané k "doplnění" dodávek, aby byla v daném okamžiku uspokojena poptávka, budou nahrazeny solární energií. Podle nedávného hodnocení společnosti National Grid PLC tyto velké komerční elektrárny v současnosti uvolňují 392 g CO2 na kWh.

Na základě tohoto opatrného odhadu můžeme tedy konstatovat, že typický fotovoltaický systém pro domácnost v jižní Británii snižuje emise CO2 ročně zhruba o 1,2 tuny, a to pouze z hlediska výroby energie.

Aby byly solární panely skutečně udržitelným zdrojem energie, musí se vypořádat se svými možnými ekologickými nevýhodami. Při pečlivém plánování a efektivní realizaci však výhody solární energie výrazně převažují nad jejími nevýhodami.

Solární energie může přispět k přechodu na obnovitelné zdroje energie a pomoci budovat udržitelnější budoucnost pro budoucí generace.

O kolik se sníží množství CO2 při používání solárních panelů?

Přechod na solární energii pro snížení uhlíkové stopy

Solární střecha o výkonu 10 kW obvykle sníží emise uhlíku přibližně o 4 tuny ročně. To zhruba odpovídá výsadbě více než 100 stromů ročně. Větší instalace mohou mít desetkrát větší dopad. Ve skutečnosti má na ekosystém vliv i jedna domácí solární instalace.

Možná je načase, abyste přešli na solární energii, když už jste si plně vědomi uhlíkového dopadu solární energie. Hlavním globálním zdrojem skleníkových plynů je spalování fosilních paliv, zejména uhlí. Pokud se rozhodnete pro ekologický zdroj energie, část vaší uhlíkové stopy se okamžitě kompenzuje. Proto je dnes využívání solárních panelů stále populárnější a rozšířenější. Instalace solárních panelů je skvělou volbou jak z hlediska úspory nákladů, tak z hlediska ochrany životního prostředí.

Přechod na solární energii pro snížení uhlíkové stopy

Solární panely nejenže snižují škody, které spalování fosilních paliv způsobuje životnímu prostředí, ale také poskytují stálý přísun obnovitelné energie, kterou lze využít k provozu téměř jakéhokoli spotřebiče nebo přístroje.

Solární panely mohou napájet domácí spotřebiče, systémy vytápění a chlazení v domácnostech, a dokonce i nabíjecí stanice pro elektromobily. Pokud jsou solární panely správně nainstalovány a udržovány, mohou poskytovat energii po mnoho let bez větší újmy na životním prostředí.

Je zřejmé, že pořízení solárních panelů může být dobrou strategií, jak snížit svůj uhlíkový dopad a zároveň si zachovat přístup k moderním zdrojům energie. Investicemi do čistých, obnovitelných zdrojů energie můžeme přispět k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Pokud chcete instalovat energeticky úsporné, ekologicky šetrné, vysoce účinné solární panely s dlouhou životností, společnost Maysun je dobrou volbou!

Přechod na solární energii pro snížení uhlíkové stopy
Následující projekt představuje 410W solární panely TwiSun s černým rámem, které instalovali naši partneři v německém Hamburku. Kliknutím na obrázek nebo tlačítko se o tomto produktu dozvíte více!

Každý by měl při rozhodování o spotřebě elektřiny zohlednit svůj individuální vliv na životní prostředí a solární panely jsou vynikající metodou, jak toho dosáhnout, aniž by se musel vzdát současných vymožeností.

Společnost Maysun Solar se od roku 2008 specializuje na výrobu vysoce kvalitních fotovoltaických modulů. Vyberte si z naší široké nabídky solárních panelů s celočerným, černým rámem, stříbrným a skleněným sklem, které využívají technologie half-cut, MBB, IBC a Shingled. Tyto panely nabízejí vynikající výkon a stylový design, který dokonale zapadne do každé budovy. Společnost Maysun Solar úspěšně založila kanceláře, sklady a dlouhodobé vztahy s vynikajícími montážními firmami v mnoha zemích! Kontaktujte nás pro aktuální nabídky modulů nebo jakékoli dotazy týkající se fotovoltaiky. Rádi vám pomůžeme.

Odkaz:

Abundance. (2018, May 23). How much Carbon Dioxide do solar panels save? - Abundance Blog. Medium.

Lawrence, B. (2021). Carbon footprint of solar panel manufacturing. Cool Effect.

Morgan, S., & Wade, A. (2016). Carbon footprint of solar panels under microscope.

Solar panels and their effect on the environment -- Environmental protection.

Solar panels have a carbon emissions problem. (n.d.). Michigan Capitol Confidential.

Zimmermann, N. (2021, January 6). How many solar panels do we need to save the climate?

Doporučený článek:

Pochopení vlivu nepříznivého počasí na solární panely  4. srpen 2023
Solární termální energie VS solární fotovoltaika  8. srpen 2023
Faktory ovlivňující účinnost solárních panelů  10. srpen 2023